Glavni problem šole tiči v dejstvu, da imamo skoraj vsi ljudje skoraj neomejeno zmožnost učenja, potrebo po učenju la le manjši del populacije. Podlaga ustvarjalnosti namreč ni domišljija, kot se rado poudarja, ampak radovednost. Gojiti in spodbujati bi bilo treba radovednost.
Tone Rački