Marija Murnik Horak

Marija Murnik HorakMarija Murnik Horak (1845-1894) je bila ljubljanska narodna buditeljica in organizatorka dobrodelnih, prosvetnih in ženskih društev. Pod njenim vodstvom so zavedne in socialno občutljive Slovenke leta 1892 ustanovile žensko podružnico Družbe sv.Cirila in Metoda, ki je štela 100 članic. Marija Murnik Horak je v svojem aktivnem življenju, ki ji ni dalo svojih otrok, skrbela za dijake, sirote, delovala v raznih narodnobudnih in literarnih krožkih, organizirala socialno pomoč za revne in štipendije za slovenske visokošolce.