Eleonora Jenko Groyer

Eleonora Jenko GroyerEleonora Jenko Groyer (1879-1959) je bila prva slovenska zdravnica, ki je promovirala prvič v Peterburgu, drugič pa v Zagrebu. Delovala je v Ljubljani kot splošna zdravnica, njene največje zasluge pa gredo njenim številnim zdravstvenim člankom, ki jih je desetletja objavljala v ženskih revijah, največ v reviji Ženski svet. V njih je opozarjala na slabo oskrbo nosečnic in težavne razmere žena v tovarnah, na pomanjkljivo zaščito mater in otrok, dajala nasvete za vzgojo otrok, zdravo prehrano in duševno ravnovesje med partnerjema v zakonu. Njeni članki so kljub velikemu napredku življenjskih razmer še danes zanimivi in aktualni.