RC Ljubljana Nike...

... se bo pri uresničevanju svojih dobrodelnih ciljev in akcij povezovala s podobnimi stanovskimi organizacijami, kot so: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Zavod za zaposlovanje (program PUM – pomoč učenja mlajšim odraslim), z državnimi inštitucijami, stanovskimi društvi in izjemnimi posamezniki. Naše delovanje bomo manifestirale ne le z denarnimi vložki, temveč tudi z osebnim časom, ki ga bomo namenile vsakemu projektu posebej.

Saj kadar govorimo o toplini, je ta mogoča le z osebnim stikom.

Mnoge naše članice bodo odprle vrata svojih dejavnosti in k sodelovanju povabile tudi tiste, ki te možnosti prej niso imeli – najsi bo to poučevanje plesa, darovanje knjig, organizacija športnih aktivnosti in kvalitetnega preživljanja prostega časa ter letovanje na morju.

Nikejke smo se odločile poskrbeti tudi za starejše in podpirati programe, ki nudijo starejšim in dostikrat zapuščenim osebam kvalitetnejše preživljanje prostega časa, sprva pa skrb za zadovoljitev osnovnih potreb, kot so: obroki, patronažna nega na domu, ipd. 

Če so otroci naša prihodnost, so starejši naše korenine.