Znanje in branje...

...  sta nujna pogoja uspešne družbe kar dokazujejo številne vrhunsko razvite evropske države. Višja kot je stopnja izobrazbe in bralna kultura, višji je življenjski standard. RC Ljubljana Nike bomo pripravile ali vzpodbudile vsesplošno bralno kampanjo, sodelovale pri projektu PUM, ki daje možnosti mladostnikom, ki jim v šolskem sistemu v prvo ni uspelo, sodelovale bomo pri štipendiranju nadarjenih in socialno zapostavljenih.

Naš cilj je organizacija družbe, ki ne izključuje nikogar zgolj zato, ker je ženska, ker je druge rase ali drugačnega mišljenja. Naš cilj je družba, ki vključuje vse in v strpnosti uživa življenje z vsemi.