Poleg organiziranja...

... raznih dobrodelnih akcij za otroke, bo RC Ljubljana Nike številne aktivnosti posvetila tudi ženski problematiki v smislu ne le strpnega, temveč tudi kvalitetnega sobivanja spolov, narodov in ras ter nudila podporo starejšim in obnemoglim, ki potrebujejo dodatno nego in skrb družbe.

RC Ljubljana Nike želi pokazati vsem, da lahko dosežejo v življenju prav vse, kar si želijo. Da bi jim to uspelo, potrebujejo:

Poleg organiziranja raznih dobrodelnih akcij za otroke, bo RC Ljubljana Nike številne aktivnosti posvetila tudi ženski problematiki v smislu ne le strpnega, temveč tudi kvalitetnega sobivanja spolov, narodov in ras ter nudila podporo starejšim in obnemoglim, ki potrebujejo dodatno nego in skrb družbe.

RC Ljubljana Nike želi pokazati vsem, da lahko dosežejo v življenju prav vse, kar si želijo. Da bi jim to uspelo, potrebujejo:

Ljubezen:
domovi, varne hiše, prostovoljci, rejniške hiše, 24-urni vrtci, patronažna oskrba na domu, organiziranje socialne mreže za oskrbo starejših;

Zdravje:
naši programi za telovadbo, ples, sprehode, ipd.;

Znanje:
štipendije za šolanje, vzpodbujanje branja v vseh starostnih skupinah prebivalstva, nadaljnje izobraževanje;

Človekove pravice:
uveljavljanje in dopolnjevanje zakonov, ki vsem omogočajo človeka vredno življenje, ne glede na spol, starost ali narodno pripadnost;

Podjetnost:
spodbujanje iniciative mladih pri uresničevanju njihovih inovacij za boljši jutri vseh ljudi;

Umetnost:
uživanje in ustvarjanje lepega.