"Padeš lahko sam, da se pobereš, pa potrebuješ prijatelja." Židovski pregovor